Webinar Albanië 1913-1914: in de voetsporen van Lodewijk Thomson

 

Een online tijdreis in samenwerking met Historizon naar Albanië in de voetsporen van majoor Lodewijk Thomson. Over een gedoemde Nederlandse militaire missie op de Balkan aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog (1913-1914).

 

Als Albanië op 28 november 1912 zijn onafhankelijkheid uitroept, creëert dat de nodige spanningen op de Balkan. De internationale gemeenschap doet een beroep op Nederland om een contingent officieren te sturen die het nieuwe land moeten helpen stabiliseren. Zij krijgen de leiding over een nieuw te vormen Albanese gendarmerie. Ook wordt er gezocht naar een geschikte en rijke prins die vorst van Albanië wil worden, want zo gaat dat nog in die tijd.

 

Onder leiding van generaal-majoor Willem de Veer en majoor Lodewijk Thomson gaan de Nederlandse officieren aan de slag. In een obscuur oosters land vol intriges en tegengestelde belangen. Een mysterieus land dat slechts weinigen kennen en begrijpen. Ook zijn er onderlinge spanningen tussen de wat stijve De Veer en het gladde voormalige Tweede Kamerlid Thomson. Niet iedereen zal ongeschonden naar huis terugkeren.

 

In dit webinar zal ik o.a. ingaan op de (geo)politieke achtergrond van de missie, de werving van de officieren en de Duits-Nederlandse prins Wilhelm zu Wied, en het verloop van de missie.

 

Datum: vrijdag 8 mei

Tijd: 15.00 - 16.30 uur

Prijs: € 4,95

 

De opname van dit webinar kan t/m 31 augustus worden teruggekeken bij Historizon.